bilgi güvenliği

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  ISO 27001 Temel Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Bilgi Güvenliği temel kavramları, Risk Analizi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardının on temel prensibinin yorumlanarak etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamasıdır.

 • TS EN 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhası

  TS EN 15713

  TS EN 15713:2009, kuruluşlara basılı planlar, dokümanlar ve çizimler, SIM Kartlar, ses ve video kayıt cihazları, bilgisayar bileşenleri, kimlik kartları, ödeme ve yükleme kartları, tıbbi kayıtlar ve röntgen benzeri gizli malzemelerin, gizli ve güvenli bir şekilde taşınması ve imhası konusunda bir dizi yönetim ve kontrol tavsiyesi sunar.

  Standardın amacı bu tip malzemelerin güvenli ve emniyetli bir şekilde bertaraf edilmesini temin etmektir. Öneriler, kuruluşun çalışma tesisinde veya dışarıda bir alanda uygulanması için geçerlidir.

  TS EN 15713 Standardının Başlıkları:

  • Kapsam
  • Normatif Referanslar
  • Terimler ve Tarifler
  • Şirket tesisleri
  • Sözleşmeler ve Denetim İzi
  • Taşeronluk
  • Personelin Güvenlik Taraması
  • Gizli Malzemenin Toplanması
  • Gizli Malzemenin Saklanması
  • Gizli Malzemenin Taşınması
  • Gizli Malzeme Kategorileri
  • Uç Ürün İmha Denetim İzi

  TS EN 15713 Neden Uygulanmalı?

  Kuruluşlara, kanuni ve diğer veri koruma düzenleyicilerinden gelebilecek cezalar, sızıntı veya ihlal kaynaklı itibar kaybının ortadan kalkması vb. sebepler dolayısıyla, gizli bilgiyi güvenli bir şekilde imha etmeleri için takip edebilecekleri en iyi uygulama kılavuzu sağlar.

  Genel en iyi uygulama bilgileri ile bir kuruluşun büyüklüğü, türü ve konumu ne olursa olsun rahatlıkla standardı uygulamasını sağlanır.

 • TS ISO/IEC 19790 KRİPTOGRAFİK MODÜLLER İÇİN GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

  ISO/IEC 19790, bilgi teknolojisi sistemlerinde yer alan ve kritik verilerin güvenliğini sağlayan bu kripto modülleri için güvenlik gereklerini belirleyen bir standarttır.

 • TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Günümüzde kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir.