iş sağlığı

  • TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

    İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi (İSG) , bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak için şartları kapsar. Bu, İSG performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz.