personel belgelendirme

  • TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu

    Bu standard personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel kabul gören mukayese esaslarını gerçekleştirme ve teşvik etme amacıyla hazırlanmıştır. Personel belgelendirmesi, belgelendirilmiş personelin belgelendirme programı ile belirlenen şartların karşılandığı güvencesini sağlama araçlarından biridir.