TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), bir kuruluşun, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde kullanılan, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası olarak tanımlanabilir. Bir yönetim sistemi, politika ve amaçları oluşturmak ve bu amaçları başarmak için kullanılan birbirleriyle ilişkili elemanların bir kümesidir.

 

Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması kirliliğin önlenmesi olarak tanımlanabilir. Kirliliğin önlenmesi, kaynak kullanımının azaltılmasını veya hiç kullanılmamasını, işlemi, ürün veya hizmet değişikliklerini, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ve enerji ikamesini, yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü, ıslahı ve arıtmayı ihtiva eder.

Uygulamanın Faydaları

  • Çalışanların çevre bilincinin geliştirilmesi sağlanır.
  • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması sağlanır.
  • Çevresel performansın artırılması sağlanır.
  • Uluslararası rekabette itibar ve avantaj sağlanır.
  • Kaynak kullanımının düşürülmesi ile masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması sağlanır.
  • Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı olunması ve kayıplarla sonuçlanan olayların azaltılması sağlanır.
  • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması sağlanır.
  • Enerji tasarrufu sağlanır.
  • Yasal şart olan izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması sağlanır.

İlgili Standard

TS EN ISO 14001:2004 "Çevre Yönetim Sistemi - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu"