TS ISO/IEC 15504 - SPICE - YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME, YETENEK VE OLGUNLUK BELİRLEME

Ülkemizde BT sektörü her geçen gün biraz daha büyüyüp gelişirken en önemli alanlardan biri olarak yazılım alanını gösterebiliriz. Yazılım alanı, büyümede lokomotif görevini yerine getiren bilişim sektöründe çok önemli bir yere sahipken hem de diğer sektörleri destekleyen bir alan olarak ülkemiz için stratejik öneme sahiptir.

Son yıllarda artan teknokentler ve paralelinde artan firma sayısı, işgücü, tecrübe ve sermaye ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlamaktadır. Sektördeki bu hızlı büyümeyi daha kalıcı ve sürdürülebilir kılmak adına yazılım süreçlerinde planlanabilirlik, ölçülebilirlik ve izlenebilirlik özelliklerinin kazandırılması gereklidir. Kurumsal hedeflerin başarımı için proje planlaması, risk planlaması, ölçekleme, rol paylaşımı, tedarik, bakım ve onarım gibi aşamaların ve alt süreçlerinin iyi belirlenmesi ve hesaplanması gerekmektedir. SPICE - TS ISO/IEC 15504, yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi, her bir sürece ait yetenek düzeyinin ve kurumsal olgunluk düzeyinin belirlenmesi için yayınlanmış, uluslararası geçerli yazılım süreç kalite standardıdır.

SPICE TS ISO/IEC 15504 NEYİ ADRESLER?

SÜREÇ BOYUTU

SÜREÇ YETERLİLİK BOYUTU

ANA SÜREÇLER DESTEKLEYEN SÜREÇLER
MÜŞTERİ - TEDARİKÇİ
MÜHENDİSLİK
DESTEK
ORGANİZASYON SÜREÇLERİ
PROJE
ORGANİZASYON

SÜREÇ YETERLİLİK BOYUTU

0. Eksik (incomplete) düzey

1. Yapılan (performed) düzey

2. Yönetilen (managed) düzey

3. Yerleşmiş (established) düzey

4. Kestirilebilir (predictable) düzey

5. Eniyileşen (optimizing) düzey

Kim Neden Nasıl
Değerlendirme Modeli Geliştiricileri
 • Referans model ile uyumlu modellerin geliştitilmesi
 • Geliştirilen modelin referans model ile uyumluluğunun gösterilmesi
 • Model yapısı için bir referans olarak
 • Yeterliliği göstermek için bir grup ölçüt olarak
Yazılım Organizasyonu
 • Yazılım süreçlerini geliştirmek için ne yapılması gerektiğini anlamak
 • Müşterilere göstermek amacıyla süreçlerin yeterliliğini belirlemek
 • Bir değerlendiricinin hangi süreç ve yeterlikleri değerlendirebileceğini anlamak
 • Yazılım süreçleri hakkında yönetim için ve başlatılacak yetenekler için bir çalışma kılavuzu olarak
 • Süreç ve süreç yeterliliğini vurgulamada bir referans olarak
 • Bir eğitim dokümanı olarak
 • Karşılaştırmada geçerli bir referans çerçevesi olarak
 • Bir süreç ve süreç yeterliliği kontrol listesi olarak

Yazılım Süreç Değerlendiricileri

 

Araç Geliştirenler

 • Bir kuruluşun yazılım süreç değerlendirmesini oluşturmak
 • Bir değerlendirme modelinin uyumluluğunu oluşturmak
 • Bir yazılım süreç değerlendirme aracı geliştirmek
 • Bir süreç ve süreç yeterliliği kontrol listesi olarak ve referans model bilgisini geliştirerek
 • Model uyumluluğu gerçekleştirmenın amacına bir referans oluşturarak
 • Bir değerlendirme aracının gereksinimleri için referans olarak

SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekâmül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.

Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz.

Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.