TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu

TS EN ISO/IEC 17025 standardı, eski EN 45001'in iptali ile, ISO Guide 25 ve ISO 9000:1994 esas alınarak hazırlanmış ve Mayıs 2000'de uygulamaya konmuştur. Mayıs 2005 tarihinde revize olmuş , içeriğe sürekli iyileştirme maddesi de eklenmiştir.

Standard, esas itibariyle, deney veya kalibrasyon çalışmalarını yeterli hale getirmek ve bu kapsamda akredite olmak isteyen laboratuvarlar için geliştirilmiştir. ISO/IEC 17025, bu yönüyle, laboratuvarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken şartları kapsamaktadır. Ancak bununla yetinmemekte, müşteri ihtiyacının zamanında, doğru ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuvar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır. 

Standard, çalışma konusuna ve personel sayısına bakılmaksızın, her türlü deney ve kalibrasyon laboratuvarında uygulanabilmektedir: Bu laboratuvarlar, bağımsız bir kuruluş olabileceği gibi, bir kuruluşun bir bölümü de olabilmektedir. Sanayi işletmeleri, ISO 17025'in şartlarını karşılayarak nitelikli bir laboratuvar yönetimi oluşturabilirler. Yeterli olduklarını müşterilerine ve resmi makamlara kanıtlamak isteyen laboratuvarlar bu yönetim sistemini uygulayabilirler. Bu tür kuruluşların bir akreditasyon merkezi tarafından akredite edilmesi gerekmektedir.

Otomotiv yan sanayine mensup kuruluşlarda yapılan uygulamalarda ,ISO/TS 16949 gibi başka standardlar kapsamında kuruluşun belgelendirilebilmesi için iç ve kullanılan dış laboratuvarlarının ISO/IEC 17025'e uygun olması gerekmektedir.

Uygulamanın Faydaları

Bu standardın uygulanması ve akreditasyonun gerçekleştirilmesi ile;

Ulusal ve uluslararası platformda deney raporlarının geçerliliğini gösteren bir araçtır. Akredite laboratuvar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır. Akredite edilen laboratuvarın diğer laboratuvarlara göre saygınlık ve ticari üstünlüğünü sağlar. Laboratuvar hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilere bilgi ve güvence sağlar. Akreditasyon kurumu tarafından hazırlanacak rehber aracılığı ile akredite laboratuvarların tanıtımı yapılır. Akredite edilen laboratuvarların kalite sistemini çalıştırdıklarını , yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçlar üretebildiklerini gösterir. Standardın bir gereği olan ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve deney metodlarının etkin uygulanması ile ilgili analizlerin yapılmasıı sağlanır. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur. Akredite edilen laboratuvarların diğer akredite kuruluşlarla Taşeron laboratuvarların seçimi, Laboratuvarlararası Karşılaştırma-Uluslararası Yeterlilik Deneylerine katılım faaliyetleri ile işbirliği , bilgi ve tecrübenin karşılıklı paylaşımı sağlanır.

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol

 • Standard Eğitiminin Alınması
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Muayene Kuruluşu Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Akreditasyon İçin Başvuru
 • Akreditasyon Tetkiki
 • Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse) 

İlgili Standard

TS EN ISO/IEC 17025:2005 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar”