TS EN ISO/IEC 17065 Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

Bu standard, ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan bir üçüncü tarafın yeterli ve güvenilir olarak tanınması ve yerine getirmesi gerekli şartları kapsar.

 

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol

 • Standard Eğitiminin Alınması Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Laboratuvar Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Akreditasyon İçin Başvuru
 • Akreditasyon Tetkiki
 • Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse) 

İlgili Standard

TS EN ISO/IEC 17065 - Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar