TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001:2008 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ve halen Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte birçok ülkede belgelendirmeye esas model olarak uygulanmakta olan bir Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. ISO 9000 serisi standardlar yayınlandığı 1987 yılından itibaren Kalite Yönetim Sistemleri konusunda geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

 

Kalite Yönetim Sistemi, 8 Temel Kalite Prensibine dayanmaktadır (TS EN ISO 9004:2001),
Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımını sağlamak için uygun ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini artırır.

Uygulamanın Faydaları:

 • Tüm çalışanların kalite bilincinde ve kalifikasyonunda artış sağlanır.
 • Uygulayan kuruluşların piyasadaki itibarında artış sağlanır.
 • Pazarlama faaliyetlerinde gerçekleştirlen iyileştirme ile rakiplere göre farklılık sağlanır.
 • Kuruluşun uluslararası geçerliliğe sahip bu kalite belgesi ile dış pazarlarda varolabilmesi sağlanır.
 • Şikayetlerin çözümlenmesi ile müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.
 • Müşteri beklentilerinin öğrenilmesi ve karşılanması ile müşteri sadakatinde artış sağlanır.
 • Girdi kalite kontrol, proses kalite kontrol ve son ürün kalite kontrollerinin etkin olarak yapılması sağlanır.
 • Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi ile girdi kalite kontrolünde karşılaşılan sorunlar en aza indirilir.
 • Kuruluşun organizasyonel yapısının oluşturulması ve kuruluş içi yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve uygulanmasında kolaylık sağlanır.
 • Kuruluşta gerçekleştirilen her bir faaliyetin etkin dokümantasyon altyapısı ile standardlaştırılması sağlanır.
 • Kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması ile yasal şartların ve müşteri şartlarının karşılanması sağlanır.
 • Geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için toplanan veriler istatistiksel metodlarla değerlendirilir ve etkin kararlar alınması sağlanır.
 • Gerçekleştirilen iç ve dış tetkiklerle iyileşmeye açık noktaların belirlenebilmesi sağlanır.

İlgili Standard:
TS EN ISO 9001:2008 "Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar"