TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi (İSG) , bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak için şartları kapsar. Bu, İSG performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz.

 

Uygulamanın kapsamı kuruluşun İSG politikası, faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmaktadır.

Uygulamanın Faydaları

  • Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemi oluşturmak, 
  • Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
  • Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
  • Bu uyumu başkalarına göstermek,
  • Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,
  • Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olmaktadır.
  • İSG ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve beyan etmek.

İlgili Standard

TS 18001:2004 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Şartlar”