ISO 14001 Temel Eğitimi

Eğitim Amacı

Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

ISO17025 Temel Eğitimi

Eğitim Amacı

Deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren laboratuvarlarda yapılan deney/kalibrasyonlara ait raporların ulusal/uluslararası arenada kabul görmesi ve deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin teminini sağlamak amacıyla, laboratuvarlara kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarını açıklamaktır.

1-5 Aralık ISO 27001:2013 Baş Denetçilik Eğitimi ve Sertifikasyon Programı

TQ Net onaylı Baş Denetçilik Sertifikası 
 
Eğitim İçeriği :
Standard Eğitimi, risk analizi eğiitmi, denetçilik eğitimi, kalite ve belgelendirme sektörü tanıtımı gibi konular içermekle birlikte eğitim sonunda baş denetçilik sınavı içermektedir.
 
Sınavda %70 başarı gösteren katılımcılara baş denetçilik sertifikası sunulmaktadır.
 
Ücret 1200 TL + KDV 

“Hepsi Bu”