ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001 Temel Eğitimi

Eğitim Amacı

Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

 

Eğitim İçeriği

  • Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
  • Çevre Politikası
  • Çevre Programının Geliştirilmesi (Sorumlulukların Tanımlanması Çevre Programlarının tanımlanması)
  • ISO 14001:1997 ile ISO 14001:2004 Standardı Maddeleri arasındaki farklılıkların anlatılması
  • ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
  • Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitim Süresi

2 Gün