ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 22000 Temel Eğitimi

Eğitim Amacı

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki tehlikeleri analiz etmek ve yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

 

Eğitim İçeriği

  • Temel kavramların açıklanması,
  • Ön Gereklilik Programları (OGP, OOGP)
  • Tehlike Analizleri HACCP Planının oluşturulması,
  • Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitim Süresi

2 Gün