Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ölçme belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan istatistiksel yöntemleri açıklamaktır.

 

Eğitimin İçeriği

 1. Genel Tanımlar ve Kavramlar
 2. GUM Yaklaşımı
 3. EURACHEM Yaklaşımı
 4. Ölçüm Belirsizliğinin Olası Nedenleri.
  • A-Tipi Belirsizlik Hesaplama Yöntemi.
  • B-Tipi Belirsizlik Hesaplama Yöntemi
 5. Ölçümlerde Belirsizlik Kaynaklarının Belirlenmesi
 6. Belirsizlik Hesaplamalarında Kullanılan İstatistiksel Dağılımlar
 7. Standart Belirsizliklerin Hesaplanması
 8. Belirsizliklerin Birleştirilmesi (RSS)
  • Türev Metodu İle Birleştirme
  • Basit Kurallar (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme İşlemlerinde Belirsizliğin Birleştirilmesi)
 9. Sonuçların Raporlanması
 10. Pratik ve Örnek Çalışmalar (Laboratuvarın hizmet kapsamına göre değiştirlebilmektedir.)
  • Kimyasal Analizler (Atıksuda Ağır Metal Analizleri, pH Tayini, Gravimetrik Analizler, Titrasyon Örnekleri)
  • Mikrobiyolojik Analizler (Kantitatif Metodlar)
  • Fiziksel Testler (Sertlik, Çekme Dayanımı, Basınç Dayanımı)
  • Kalibrasyon (Kumpas ve Manometre Kalibrasyonu)
  • Standartlar, Yeterlilik Deneyleri, Laboratuvarlararası Karşılaştırmalar, Kontrol Kartları ve Metod Validasyonu Parametreleri Kullanılarak Ölçüm Belirsizliğinin Tahmin Edilmesi. (ISO 21748-NORDTEST Yaklaşımı)
  • Uygunluğun Değerlendirilmesi

Eğitimin Süresi

1 Gün

Not: Kuruluşun talep ettiği 3 adet örnek çalışma planlanarak yapılacaktır. Metod Validasyonu, Laboratuvar Kalite Kontrol ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimlerinin birlikte alınması tavsiye edilmektedir.